Ogłoszenie nr 540402033-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 771787-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 14273335600042, ul. ul. Bronisława Czecha  1, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 012 274, e-mail zamowienia.zakopane@cos.pl, faks 182 014 906.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 18.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 20.01.2021, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferty zostaną otwarte w dniu 20.01.2021 r. o godzinie 10.15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych