Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500177427-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Białystok

Ogłoszenie nr 500111558-N-2018 z dnia 19.05.2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557240-N-2018
Data: 11/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15865   Białystok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): http://ps4.bialystok.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: załącznik nr 1
Punkt: Część nr: 4 Nazwa: mrożonki
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Skreśla się: "Śliwka węgierka bez pestek, mrożona, kl. 1 - opakowania po 2,5 kg"

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych