Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510562755-N-2020 z dnia 2020-12-31 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Katowice

Ogłoszenie nr 540228944-N-2020 z dnia 17.11.2020 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611119-N-2020
Data: 17/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej "Przystań" w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 87304700000000, ul. ul. Adamskiego  22, 40-069  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 513 919,25, e-mail administracja@domprzystan.org.pl, faks 322 513 919,25.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający TAK
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 1
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2a do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5a do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 2
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2b do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 b do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 3
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2c do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 c do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2d do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 d do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 5
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2e do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa drobiowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 e do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 6
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2f do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jaj na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 f do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 7
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych warzyw, owoców i produktów mącznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2g do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych warzyw, owoców i produktów mącznych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5 g do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 8
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2h do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5h do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5 część 9
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 2i do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"Przystań" w Katowicach .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 5i do SIWZ

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych