Ogłoszenie nr 540181549-N-2020 z dnia 21.09.2020 r.
Trąbki Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585887-N-2020
Data: 16-09-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Trąbki Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167506600000, ul. Gdańska  12, 83-034  Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586828323, e-mail ugtrabki@pro.onet.pl, faks +48586828319.
Adres strony internetowej (url): https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-p/przetarg-na-ulozenie-nawierzchni-z-plyt-drogowych-na-drogach-gminnych-2/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: część 3
W ogłoszeniu jest: Część 3 – W miejscowości Gołębiewo Średnie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „bruk” o grubości 8 cm koloru szarego na działce nr 305/44 w miejscowości Gołębiewo Średnie. Przedmiot zamówienia obejmuje: - geodezyjne wytyczenie i pomiar - wykonanie studni i wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odcinka 17 mb, który połączy wpust z istniejącą kanalizacją deszczową. - przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi, - korytowanie na całej powierzchni, - wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,2 m z - wykonanie ławy pod krawężniki i ułożenie krawężników – 140 mb, - wykonanie ławy pod opornik betonowy i ułożenie opornika 2x4 m - ułożenie kostki 8 cm koloru szarego na powierzchni 280 mb, - umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi. Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. Początek odcinka objętego robotami budowlanymi – od istniejącej drogi z płyt JOMB (dz. nr 300/7) W miejscowości Gołębiewo Wielkie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, na drogach gruntowych gminy Trąbki Wielkie w miejscowościach: Gołębiewo Wielkie Przedmiot zamówienia obejmuje: - geodezyjne wytyczenie i pomiar - przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi, - korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m, - wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej, - ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych, - zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej, - umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi. Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku). Razem do ułożenia płyty: JOMB 1300m2
W ogłoszeniu powinno być: Część 3 – W miejscowości Gołębiewo Średnie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej typu „bruk” o grubości 8 cm koloru szarego na działce nr 305/44 w miejscowości Gołębiewo Średnie. Przedmiot zamówienia obejmuje: - geodezyjne wytyczenie i pomiar - wykonanie studni i wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem odcinka 17 mb, który połączy wpust z istniejącą kanalizacją deszczową. - przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi, - korytowanie na całej powierzchni, - wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,2 m z - wykonanie ławy pod krawężniki i ułożenie krawężników – 140 mb, - wykonanie ławy pod opornik betonowy i ułożenie opornika 2x4 m - ułożenie kostki 8 cm koloru szarego na powierzchni 280 m2, - umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi. Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. Początek odcinka objętego robotami budowlanymi – od istniejącej drogi z płyt JOMB (dz. nr 300/7) W miejscowości Gołębiewo Wielkie: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, na drogach gruntowych gminy Trąbki Wielkie w miejscowościach: Gołębiewo Wielkie Przedmiot zamówienia obejmuje: - geodezyjne wytyczenie i pomiar - przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi, - korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m, - wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej, - ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych, - zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej, - umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi. Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku). Razem do ułożenia płyty: JOMB 1300m2

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: załłącznik -mapy
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodanie załącznika – mapy https://trabkiw.ug.gov.pl/zamowienia-publiczne-p/przetarg-na-ulozenie-nawierzchni-z-plyt-drogowych-na-drogach-gminnych-2/

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych