Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510098121-N-2019 z dnia 2019-05-20 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Olkusz

Ogłoszenie nr 540076707-N-2019 z dnia 18.04.2019 r.
Olkusz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536296-N-2019
Data: 15/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Komunalny Gmin "KM" w Olkuszu, Krajowy numer identyfikacyjny 27389353200000, ul. al. 1000-lecia  2c, 32-300  Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 413 914, e-mail zkgkm@wp.pl, faks 326 413 914.
Adres strony internetowej (url): www.zkgkm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-24 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-10 godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych