Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510212254-N-2020 z dnia 2020-10-27 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Koszalin

Ogłoszenie nr 540204079-N-2020 z dnia 17.10.2020 r.
Koszalin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598314-N-2020
Data: 16/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 33025398400000, ul. ul. Komunalna  5, 75-724  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 484 444, e-mail anna.pienkowska@pgkkoszalin.pl, faks 943 484 434.
Adres strony internetowej (url): www.pgkkoszalin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina: 08:15,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-26, godzina: 08:15,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych