Ogłoszenie nr 540430357-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 772903-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, Krajowy numer identyfikacyjny 34053433300000, ul. ul. Ludwika Waryńskiego  , 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 66 30 800, e-mail a.sudziarska@zdm.grudziadz.pl, faks 56 66 30 801.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zdm.grudziadz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:12.02.2021, godzina: 10:45 po zmianie 19.02.2021, po zmianie 17.03.2021 godzina 10:45, po zmianie 09.04.2021 godzina 10:45, po zmianie 23.04.2021 godzina 10:45,po zmianie 30.04.2021, po zmianie 06.05.2021 godzina 10:45, po zmianie 07.05.2021 godzina 10:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 10.05.2021, godzina 10:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych