Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510031100-N-2020 z dnia 2020-02-20 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sułów

Ogłoszenie nr 540270264-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Sułów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 623984-N-2019
Data: 19/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sułów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Sułów  63, 22-448  Sułów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 826 202, e-mail ug@sulow.pl, faks 846 826 227.
Adres strony internetowej (url): bip.sulow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-12-13 godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-12-20 godz. 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych