Ogłoszenie nr 540218185-N-2019 z dnia 14.10.2019 r.
Tczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598027-N-2019
Data: 08/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Tczewski, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Piaskowa  2, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): przetargi.powiat.tczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-21, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych