Ogłoszenie nr 540418487-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Chorzów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614602-N-2020
Data: 24/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka, Krajowy numer identyfikacyjny 00015019400000, ul. Aleja Różana  2, 41-501  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 79 37 008, e-mail zamowienia.publiczne@parkslaski.pl, faks 32 79 05 376.
Adres strony internetowej (url): https://parkslaski.logintrade.net/
Adres profilu nabywcy: https://parkslaski.logintrade.net/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2021-02-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2021-03-04, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych