Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500163882-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586887-N-2018
Data: 10/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich, Krajowy numer identyfikacyjny 80155600000, ul. ul. Przygodna  2, 03991   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226153001, e-mail sp109@edu.um.warszawa.pl, faks 226157010.
Adres strony internetowej (url): http://www.sp109.waw.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się w szczególności z następujących elementów: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne - 146 szt. o mocy min. 280Wp (...)
W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie. Przedmiotowa instalacja fotowoltaiczna składa się w szczególności z następujących elementów: moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne - 144 szt. o mocy min. 275Wp (---)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-24, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-26, godzina: 10:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych