Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500103981-N-2018 z dnia 2018-05-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wągrowiec

Ogłoszenie nr 500067330-N-2018 z dnia 28.03.2018 r.
Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535241-N-2018
Data: 22/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 000306638, ul. Kościuszki  74, 62-100   Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 685 078, e-mail zampub@szpitalwagrowiec.pl, faks 672 685 077.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwagrowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: IV
W ogłoszeniu jest: Zakup i dostawa leków z podziałem na pakiety asortymentowe (4 pakiety). Wartość zamówienia poniżej 221.000 Euro
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i dostawa leków z podziałem na pakiety asortymentowe (5 pakietów). Wartość zamówienia poniżej 221.000 Euro

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-04, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych