Ogłoszenie nr 540083946-N-2020 z dnia 15.05.2020 r.
Opole Lubelskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536547-N-2020
Data: 04-05-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36484041300000, ul. al. 600-lecia   8, 24-300  Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818272302, 601695799, e-mail sekretariat@opk-opolelubelskie.pl, prezes@opk-opolelubelskie.pl, faks 818272364.
Adres strony internetowej (url): http://opk-opolelubelskie.pl/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-19, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-26, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych