Ogłoszenie nr 540123265-N-2020 z dnia 09.07.2020 r.
Wietrzychowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559131-N-2020
Data: 2020-07-07
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Wietrzychowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54999600000000, ul.   19, 33-270  Wietrzychowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-14 641-80-45, e-mail gmina@wietrzychowice.pl, faks 0-14 641-80-45.
Adres strony internetowej (url): www.wietrzychowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZP.271.24.2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZPI.271.24.2020

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych