Ogłoszenie nr 540430367-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Świeradów-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zmianie umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560430274-N-2021
Data: 04.05.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada  35, 59-850  Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): www.swieradowzdroj.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/10/2020

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW: PHU "MROZ-BUD" Andrzej Mróz Mroczkowice 66 B 59-630 Mirsk Kraj/woj.: dolnośląskie

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 3)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):78050.00 PLN

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych