Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510106476-N-2019 z dnia 2019-05-29 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin

Ogłoszenie nr 540062963-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528343-N-2019
Data: 21/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inwestycje Miejskie Stadion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 368111303, ul. Twardowskiego   8, 71-100  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 515862531, 515862531, e-mail zamowienia@ims.szczecin.pl, paulina.skorska@ims.szczecin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-04, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-09, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych