Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500136524-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 572992-N-2018
Data: 2018-06-14
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47207753400000, ul. ul. Snycerska  8, 91302   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-42 203 48 00, e-mail a.lipiec@rcpslodz.pl, faks 0-42 203 48 17.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: 7732891,00
W ogłoszeniu powinno być: 77328.91

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik nr I część 2
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: 4116610,00
W ogłoszeniu powinno być: 41166.12

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych