Ogłoszenie nr 540172592-N-2020 z dnia 10.09.2020 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581476-N-2020
Data: 04.09.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Licealnych, Krajowy numer identyfikacyjny 22927000000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  6, 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 420 019, e-mail sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl, faks 172 427 628.
Adres strony internetowej (url): www.zslchrobry.lezajsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: WYPOSAŻENIE PRACOWNI SPEDYCJI
W ogłoszeniu powinno być: W2YPOSAŻENIE BIURA PROJEKTU

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych