Ogłoszenie nr 540218199-N-2020 z dnia 04.11.2020 r.
Pruszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605820-N-2020
Data: 04/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 09292464600000, ul. Wyzwolenia   1, 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48525627099, 0525624323, e-mail spolka.blysk@poczta.onet.pl, inwestycje@pruszcz.pl, faks +48525627099.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.blysk.internetdsl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być: 2021-07-31

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych