Ogłoszenie nr 500017391-N-2018 z dnia 23-01-2018 r.
Suchy Dąb:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 505320-N-2018
Data: 12/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-30, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-06, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych