Ogłoszenie nr 540025032-N-2020 z dnia 11.02.2020 r.
Aleksandrów Łódzki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509783-N-2020
Data: 06/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"PGKiM" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47169464400000, ul. ul. 1 Maja  , 95-070  Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, e-mail zam_pub@pgkimal.pl, faks 427 121 178.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2020-02-14, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-02-20, godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: składanie ofert do dnia 20.02.2020 godz. 11:00, otwarcie w dniu 20.02.2020 godz. 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych