Ogłoszenie nr 540405979-N-2021 z dnia 20.01.2021 r.
Leżajsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774807-N-2020
Data: 30.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Licealnych, Krajowy numer identyfikacyjny 22927000000000, ul. ul. M. Curie-Skłodowskiej  6, 37-300  Leżajsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 420 019, e-mail sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl, faks 172 427 628.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27.01.2021, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 01.02.2021, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych