Ogłoszenie nr 500196804-N-2018 z dnia 17-08-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 597974-N-2018
Data: 01/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 27687700000, ul. ul. Jana Kilińskiego  8, 15950   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 403 710, e-mail p.jac@woak.bialystok.pl, faks 857 403 719.
Adres strony internetowej (url): www.woak.bialystok.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-27, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych