Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540211402-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.
Praszka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601469-N-2019
Data: 24/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46-320  Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Cena 60,10
W ogłoszeniu powinno być: Cena 60,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-08, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-11, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych