Ogłoszenie nr 500297400-N-2018 z dnia 12.12.2018 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 657998-N-2018
Data: 05/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inter Broker sp z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 87031575000000, ul. ul. Żeglarska  31, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 584 260, e-mail r.kozuchowski@interbroker.pl, faks 566 584 261.
Adres strony internetowej (url): www.interbroker.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-14, godzina: 12:15
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-18, godzina: 12:15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych