Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510140055-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Czechowice-Dziedzice

Ogłoszenie nr 540095996-N-2019 z dnia 16.05.2019 r.
Czechowice-Dziedzice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545518-N-2019
Data: 09/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 27058137000000, ul. ul. Niepodległości  , 43-502  Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 215 20 01, e-mail mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl, faks 32 718 67 55.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.czechowice-dziedzice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego” Numer referencyjny: Znak sprawy: MBP-PW- 25 /19
W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Paderewskiego” Numer referencyjny: Znak sprawy: MBP-PW- 26 /19

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-23, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych