Ogłoszenie nr 540199967-N-2020 z dnia 13-10-2020 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593675-N-2020
Data: 2020-10-06
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Krajowy numer identyfikacyjny 71257302900000, ul. ul. Legionów  11, 08-400  Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 822 648, e-mail administracja@kopsn.pl, faks 25 6822255 wew. 49.
Adres strony internetowej (url): www.kopsn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.kopsn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-14 godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-16 godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych