Ogłoszenie nr 540408915-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Tomaszów Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 776058-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Św. Antoniego   29, 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 724 55 15 , e-mail zsp1.sekretariat@onet.eu, faks 44 724 24 75.
Adres strony internetowej (url): https://nbip.pl/zsp1/?id=34
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.01.2021, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02.02.2021, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych