Ogłoszenie nr 540430365-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510430219-N-2021
Data: 04/05/2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29794500000000, ul. ul. Wolska  37, 01-201  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3355212, 214, e-mail dzp@zakazny.pl, faks 22 33 55 375.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W ogłoszeniu jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 29794500000000, ul. ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3355212, 214, e-mail dzp@zakazny.pl, faks 22 33 55 375. W ogłoszeniu powinno być: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910 woj. mazowieckie, państwo Polska Adres strony internetowej (url): http://www.mazovia.pl

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jest: Rodzaj Zamawiającego Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Winno być: Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych