Ogłoszenie nr 500033909-N-2017 z dnia 26-09-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593207-N-2017
Data: 26.09.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Krajowy numer identyfikacyjny 016387630, ul. ul. Przemysłowa  30/32, 00-450  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5836600, e-mail rpd@brpd.gov.pl, faks 22 5836696.
Adres strony internetowej (url): www.brpd.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Album nie będzie miał nadanego numeru ISBN.
W ogłoszeniu powinno być: Album będzie miał nadany przez Zamawiającego numer ISBN.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych