Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500068752-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
Lipnica Wielka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500066797-N-2017
Data: 29/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: dotyczy części nr 3 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:0
W ogłoszeniu powinno być: dotyczy części nr 3 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:3

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: dotyczy Części nr 4 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:0
W ogłoszeniu powinno być: dotyczy Części nr 4 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:2

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych