Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510413630-N-2021 z dnia 2021-02-08 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Jarocin

Ogłoszenie nr 540538774-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Jarocin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 763832-N-2020
Data: 09/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Jarocin XXI, Krajowy numer identyfikacyjny 25092212500000, ul. ul. Gołębia  1, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 747 11 19, e-mail kino@jarocin.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.jarocin21.pl/index.php
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej (URL): www.jarocin.info/jarocin21/
W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: http://www.jarocin21.pl/index.php

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak www.jarocin.info/jarocin21/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.jarocin.info/jarocin21/
W ogłoszeniu powinno być: I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://www.jarocin21.pl/index.php Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://www.jarocin21.pl/index.php

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Jarocin XXI ul. Gołębia 1 63-200 Jarocin Tel. (62) 747 11 19 Poczta elektroniczna: : kino@jarocin.pl Strona internetowa: www.jarocin.info/jarocin21/
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Jarocin XXI ul. Gołębia 1 63-200 Jarocin Tel. (62) 747 11 19 Poczta elektroniczna: : kino@jarocin.pl Strona internetowa: http://www.jarocin21.pl/index.php

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych