Ogłoszenie nr 540262399-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621056-N-2019
Data: 12/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul. Wólczańska  17, 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail zamowienia@lsi.lodz.pl, faks +48426649102.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lsi.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 12526372,50
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 1252637,25

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-05, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-09, godzina: 11:30,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych