Ogłoszenie nr 500207622-N-2018 z dnia 30.08.2018 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591541-N-2018
Data: 26/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 53141815100000, ul. ul. Kośnego  53, 45-372   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4433121, e-mail przetargidlg@szpital.opole.pl, faks 77 4433021.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-24, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2) termin składania ofert: do dnia 05.09.2018 r. godz. 10.00. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: 1) miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna w budynku Administracji – pok. 4, 2) termin publicznego otwarcia ofert: w dniu 05.09.2018 r. o godz. 10.30.
W ogłoszeniu powinno być: 2) termin składania ofert: do dnia 24.09.2018 r. godz. 10.00. Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: 1) miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna w budynku Administracji – pok. 4, 2) termin publicznego otwarcia ofert: w dniu 24.09.2018 r. o godz. 10.30.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych