Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500141168-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nowy Targ

Ogłoszenie nr 500109565-N-2018 z dnia 17-05-2018 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556254-N-2018
Data: 11/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.3/ dostawę należy realizować od dnia 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, którą z upoważnienia zamawiającego ma przeprowadzić wykonawca w terminie do 30.06.2018r.,
W ogłoszeniu powinno być: 3.3/ dostawę należy realizować od dnia 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019, rozpoczęcie dostaw z wybranym dostawcą nastąpi po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy, którą z upoważnienia zamawiającego ma przeprowadzić wykonawca”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-21, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-23, godzina: 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych