Ogłoszenie nr 540199891-N-2020 z dnia 13.10.2020 r.
Suwałki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 591371-N-2020
Data: 30/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Suwalski, Krajowy numer identyfikacyjny 79067084600000, ul. ul. Świerkowa  60, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 659 200, e-mail sekretariat@powiat.suwalski.pl, faks 875 664 718.
Adres strony internetowej (url): powiat.suwalski.pol
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia:2021-03-31
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia:2021-06-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-16, godz. 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-28, godz. 9:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych