Ogłoszenie nr 500101840-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 532724-N-2018
Data: 2018-04-24
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27583700000, ul. ul. Miodowa  , 00246   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 319 545, e-mail techniczny@at.edu.pl, faks 228 319 101.
Adres strony internetowej (url): www.at.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-14, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-16, godzina: 11:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych