Ogłoszenie nr 540058897-N-2019 z dnia 27.03.2019 r.
Mikołajki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 523947-N-2019
Data: 11/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79028546200000, ul. ul. Warszawska  32, 11-730  Mikołajki, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 215 109, e-mail zukmikolajki1@wp.pl, faks 874 216 009.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2019-04-01, godzina 11.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-10, godzina 11.00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych