Ogłoszenie nr 500055506-N-2017 z dnia 08.11.2017 r.
Police:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609905-N-2017
Data: 31/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Starostwo Powiatowe w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Tanowska  8, 72010   Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 328 100, e-mail powiat@policki.pl, faks 913 178 900.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-16, godzina: 10:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych