Ogłoszenie nr 540402188-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Pelplin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 756327-N-2020
Data: 18/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pelplin, Krajowy numer identyfikacyjny 19167533300000, ul. plac Grunwaldzki  4, 83-130  Pelplin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 536 12 61, e-mail erecka@pelplin.pl, faks 536 14 64.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 14.01.2021 r. godzina10:00
W ogłoszeniu powinno być: 21.01.2021 r. godzina10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych