Ogłoszenie nr 500054566-N-2017 z dnia 07.11.2017 r.
Opole:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610007-N-2017
Data: 31/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza. Koszarowskiego w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142076800000, ul. ul. Katowicka  66A, 45060   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4416001, e-mail zaopatrzenie@onkologia.opole.pl; przetargi@onkologia.opole.pl, faks 077 4416003.
Adres strony internetowej (url): http://bip.onkologia.opole.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-08, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-09, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych