Ogłoszenie nr 540117616-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Raba Wyżna 29:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554687-N-2020
Data: 25/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedszkole Gminne w Rabie Wyżnej, Krajowy numer identyfikacyjny 12150165900000, ul.   , 34-721  Raba Wyżna 29, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 267 10 73, e-mail pgrw@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://pgrw.bip.gov.pl/publiccontracts/view/25641
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-07, godzina: 09:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Oferty zostaną otwarte w dniu 07.07.2020 r. o godzinie 09.15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych