Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510206081-N-2019 z dnia 2019-09-30 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sulęcin

Ogłoszenie nr 540148381-N-2019 z dnia 18.07.2019 r.
Sulęcin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 564702-N-2019
Data: 25/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Witosa  7, 69-200  Sulęcin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 559 500, e-mail zozsul@mp.pl, faks 957 552 157.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-sulecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-25, godz.:12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-08-01, godz.:12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych