Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500008016-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Ostrołęka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500234-N-2018
Data: 08/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 551255756, ul. Legionowa   17, 07-401  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 769 10 08, e-mail zs4oka@o2.pl, faks 29 769 10 08.
Adres strony internetowej (url): www.zs4ostroleka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak. Zaliczka może zostać udzielona do wysokości 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria: cena - znaczenie 60,00; standard hotelu - znaczenie - 20,00; odległość hotelu od morza - znaczenie 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria: cena - znaczenie 60,00; standard hotelu - znaczenie - 20,00; odległość hotelu od promenady - znaczenie 20,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-16, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-19, godzina: 11:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualny wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 ze zm.).

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych