Ogłoszenie nr 540092243-N-2020 z dnia 28.05.2020 r.
Aleksandrów Łódzki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540322-N-2020
Data: 15/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
"PGKiM" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 47169464400000, ul. ul. 1 Maja  , 95-070  Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 7121938, 7121194 w. 68, e-mail zam_pub@pgkimal.pl, faks 427 121 178.
Adres strony internetowej (url): www.pgkimal.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data:2020-06-01 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-05 godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych