Ogłoszenie nr 540434403-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120053/01
Data: 20.07.2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia "Radio dla Ciebie" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 10420881000000, ul. ul. Myśliwiecka  37748, 00-459  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 459 363, e-mail przetargi@rdc.pl, faks 226 453 363.
Adres strony internetowej (url): www.rdc.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VII
Punkt: 8.4
W ogłoszeniu jest: 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27
W ogłoszeniu powinno być: 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-12

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VII
Punkt: 8.1
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00
W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 2021-08-13 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VII
Punkt: 8.3
W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu jest: 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:15
W ogłoszeniu powinno być: W ogłoszeniu powinno być: 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:15

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych