Ogłoszenie nr 540116025-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Świętochłowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510108496-N-2020
Data: 21/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 31145085927000, ul. ul. Chorzowska  38, 41-605  Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 453 338, e-mail zaopatrzenie@zoz.net.pl, faks 327 707 435.
Adres strony internetowej (url): www.zoz.net.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Część 1 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
W ogłoszeniu powinno być: Część 1 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Część 2 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
W ogłoszeniu powinno być: Część 2 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Część 3 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2020
W ogłoszeniu powinno być: Część 3 IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/05/2020

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych