Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 510031780-N-2020 z dnia 2020-02-21 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin

Ogłoszenie nr 540270368-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 629879-N-2019
Data: 02/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32116569800000, ul. ul. Klonowica  5, 71-241  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 800 444,48, e-mail zditm@zditm.szczecin.pl, faks 91 4393003, 4800453.
Adres strony internetowej (url): www.zditm.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-18, godzina: 9:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-09, godzina:09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych