Ogłoszenie nr 500276966-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645755-N-2018
Data: 08/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000, ul. ul. Krzywa  1, 34400   Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2.1b " b) montaż 7 kamer IP zewnętrznych typu bullet w tym jedna na wysięgniku"
W ogłoszeniu powinno być: 2.1b b) montaż 9 kamer IP zewnętrznych typu bullet w tym jedna na wysięgniku,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych