Ogłoszenie nr 500042454-N-2017 z dnia 12.10.2017 r.
Międzylesie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596676-N-2017
Data: 2017-10-03
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1, 57530   Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks 748 126 126.
Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-17, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-25, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych